مدير گروه


دكتر فلورا حشمت پور

مدير گروه شيمي معدني

تلفن تماس : 021-22850230

آدرس پست الكترونيكيheshmatpour@kntu.ac.ir

وب سايت شخصي : http://wp.kntu.ac.ir/heshmatpour/
تاریخ به روز رسانی:
1394/12/25
تعداد بازدید:
852
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.